KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

BCA Bestuurdersaanspr.

Collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BCA)

Een vereniging kan niet zonder bestuur. Vaak zijn dit mensen, die als vrijwilliger hun vrije tijd opofferen om de vereniging van dienst te zijn. Het komt echter steeds vaker voor dat deze vrijwilligers in hun privévermogen worden aangesproken voor fouten van zichzelf , maar óók van medebestuurders welke zij als bestuurslid hebben gemaakt. Aansprakelijkheidsstellingen kunnen verregaande financiële gevolgen hebben. Dit is een onmisbare verzekering voor iedere vereniging die zuinig wil zijn op haar vrijwilligers.

De BCA verzekering heeft tot doel het privévermogen van de bestuurders te beschermen. Een bescherming die de ‘normale’ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (collectieve WA verzekering) niet biedt. Ook kent deze verzekering een rechtsbijstandselement, dus ook voor onterechte claims biedt deze verzekering een oplossing. Koren kunnen alleen gebruik maken van deze verzekering als ze notarieel (volgens de WBTR) goedgekeurde statuten hebben en ingeschreven staan in het UBO-register.

 

> Klik hier voor meer informatie (alleen beschikbaar na inloggen)