KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

KCZB.nl - Nieuws - Adviestarieven dirigenten 2024

Geplaatst op: 20-12-2023

Adviestarieven Dirigenten 2024

Koornetwerk brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om tarieven (uurvergoeding) voor zakelijke dienstverlening (opdrachtovereenkomsten) van koordirigenten voor repetities en concerten. Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur en dirigent) in alle gevallen vrij zijn om hun onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen. Onderstaande tarieven bieden alleen een houvast/richtlijn met betrekking tot de uurvergoeding. Uitgangspunt zijn de kwalificaties op basis van de opleiding van de dirigenten. De grootte van het koor, leeftijd, ervaringsjaren, gevolgde cursussen of masterclasses zijn buiten beschouwing gelaten. De tarieven betreffen bedragen per repetitie-uur. Bij dit bedrag is een standaard vergoeding voor de voorbereiding inbegrepen, zodat deze niet apart hoeft te worden berekend.

> https://koornetwerk.nl/wp-content/uploads/2023/12/Adviestarieven-Dirigenten-2024.pdf